Tiếng Việt ENGLISH 日本の 中文
     
 
關於我們 產品 服務 行业 项目 新聞 常見問題 招募 聯繫我們
新聞與活動
看其他新闻
線上聯絡
YAHOO
SKYPE
 
Hotline
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÁT
 
Trụ sở : 22/1B Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : +84 (08) 3547 2530
Fax : +84 (08) 3547 2531
E-mail : infor@daiphatpower.com.vn
Website : http://www.daiphatpower.com.vn

 

如果您有任何問題,請填寫下面的聯繫表格 :
姓名 :
電話 :
電子郵件 :
地址 :
問題 :
     
返回 返回首頁