Tiếng Việt ENGLISH 日本の 中文
     
 
はじめに 製品 サービス トレード プロジェクト ニュース よくある質問 募集 お問い合わせ
 
 
 

Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí Năng lượng Môi trường Đại Phát thành lập theo nhu cầu phát triển của thị trường Việt nam trong lĩnh vực năng lượng gắn với môi trường, với xu thế phát triển xanh của thế giới, trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất của thế giới làm nền tảng cho sự phát triển, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực nhiệt, năng lượng và môi trường ở Việt nam. Công ty quy tụ và sử dụng chất xám của các cán bộ khoa học kỹ thuật hàng đầu của Việt nam trong lĩnh vực Nhiệt –Môi trường đồng thời phát huy sự hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Công ty đang hoạt động mạnh trong các lĩnh vực:

 

細部
 
 
  カスタマー・サポート:  
製品
Lò hơi tầng sôi
Lò hơi các loại
Hệ thống hóa khí
Buồng đốt các loại
Nhà máy nhiệt điện mini
Hệ thống sấy
 
画像フィールドオペレーション